Cơ cấu trục khuỷu - Thanh truyền

Cơ cấu trục khuỷu – Thanh truyền: là một phần của động cơ dùng để biến đổi chuyển động tịnh tiến của piston thành chuyển động quay. Nó nhận lực từ piston để tạo ra mô men quay sinh công đưa ra bộ phận công tác và nhận năng lượng từ bánh đà truyền lại cho piston để thực hiện các quá trình sinh công. Trong quá trình làm việc, trục khuỷu chịu tác dụng của lực khí thể, lực quán tính và lực quán tính ly tâm. Có hai loại trục khuỷu là trục khuỷu nguyên và trục khuỷu ghép.

Cơ cấu trục khuỷu – Thanh truyền bao gồm các bộ phận:

  • Đầu trục khuỷu

  • Cổ trục khuỷu

  • Chốt khuỷu

  • Má khuỷu

  • Đối trọng

  • Đuôi trục khuỷu

Hiển thị 1–20 trên 109 sản phẩm